Natječaji

Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove Grada Vukovara, raspisujež Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto namještenika, Spremač na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Grad Vukovar, Upravni odjel za opće poslove.

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto- Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, u Grad Vukovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Poziv  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) - Viši stručni suradnik za pravna pitanja 

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II: Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara

SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR: NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – VOZAČ (m/ž)

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme: ADMINISTRATIVNO – RAČUNOVODSTVENI REFERENT

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA: Natječaj za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku

SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR: Natječaj za prijam u radni odnos - Sportski djelatnik III