Natječaji

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08,61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, na radna mjesta viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) i viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica), objavljen u „Narodnim novinama br. 105/20 dana 25. rujna 2020. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr, objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Odluku o odabiru kandidatkinja / 55 radnica na određeno vrijeme od 12 mjeseci, na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u projektu "Pokloni mi osmijeh - II

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara

jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2021. godine

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto referenta – poljoprivrednog redara,  na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj: 100/20 dana  9. rujna 2020. godine i na službenim web-stranicama Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje Rang listu kandidata

Nakon provedenog postupka prethodnog znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i intervjua), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za asistenta na projektu "Pokloni mi osmijeh - II" objavilo je Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova

        Obavijest o rezultatima pisanog testiranja                                              

Nakon provedenog postupka prethodnog znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i intervjua), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za voditelja projekta "Pokloni mi osmijeh - II" objavilo je Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova

Na temelju odredbe članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara raspisuje Javni natječaj za prijam u službu

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, na određeno vrijeme od 12 mjeseci u projektu "Pokloni mi osmijeh - II" poziva kandidatkinje na intervju.