Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu

Sukladno čl. 16. st. 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ( „NN“ br. 78/15 ) upravna tijela dužna su izraditi Izvješće o tržištu nekretnina za svoje područje nadležnosti i objaviti ga svake godine do 31. ožujka na svojim mrežnim stranicama, uz prethodnu suglasnost povjerenstva za procjenu nekretnina

Grad Vukovar postao je vlasnikom nogometnog stadiona u Borovu naselju.

Prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. za tekuću godinu.

U Vukovaru je danas održana svečanost useljenja korisnika u novoizgrađeni višestambeni objekt u Vukovaru, u Ulici Ive Tijardovića, prilikom koje je uručeno 13 ključeva i ugovora o najmu budućim stanarima navedenog objekta.

Nakon testiranja koje je održano dana 29. srpnja 2019. godine i intervjua od 29. srpnja 2019. godine, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, utvrđuje prema ukupnom broju ostvarenih bodova sljedeću:

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18 ), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom dana 29. srpnja 2019. godine objavljuje

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom na radna mjesta; 1. Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove (1 izvršitelj/ica) i
2. Viši referent za gradsku imovinu (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca objavljen u „Narodnim novinama br. 67/19 dana 12. srpnja 2019. i na web stranici Grada Vukovara, dana 23. srpnja 2019. godine objavljuje

Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Proširenje Novog groblja" (DPU-1).

pic 05Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava u gradskoj vijećnici Grada Vukovara svečano je uručio Ugovore o najmu i ključeve 6 stanova za korisnike kadrovskih stambenih jedinica na području grada Vukovara, čime je nastavljeno stambeno zbrinjavanje osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba.