Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu

Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara, objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IV. IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VUKOVARA

Odluka je objavljena u "Službenom vjesniku " Grada Vukovara br. 12/22.

Šetnicu uz Dunav obogatili smo novim, atraktivnim objektom uz samu obalu Dunava.

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU-a "Šire središte grada"

Javna rasprava započeti će 12. srpnja 2022. godine, a završiti 19. srpnja 2022. godine.

Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna UPU-a "Šire središte grada" (UPU-1)

Nova zgrada u gradskoj četvrti Sajmište od danas je trajni dom za 21 obitelj!

Sukladno čl. 16. st. 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ( „NN“ br. 78/15 ) upravna tijela dužna su izraditi Izvješće o tržištu nekretnina za svoje područje nadležnosti i objaviti ga svake godine do 31. ožujka na svojim mrežnim stranicama, uz prethodnu suglasnost povjerenstva za procjenu nekretnina.

U posljednje 3 godine dodijeljeno je ukupno 59 kadrovskih stanova.

Povjerenstvo objavljuje listu odabranih korisnika stambenih jedinica.