Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu

OBAVIJEST o održavanju ponovne javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara

OBAVIJEST o održavanju ponovne javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vukovara

pic 4Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i ministar državne imovine Goran Marić potpisali su ugovor kojim je Republika Hrvatska Gradu Vukovaru darovala zgradu Radničkoga doma u Borovu naselju.

Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara, koja rasprava je objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara 07. svibnja 2018. godine te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 03. svibnja 2018. godine.

Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara , koja rasprava je objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara 07. svibnja 2018. godine te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 03. svibnja 2018. godine.

OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vukovara

OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara

Izvješće o tržištu nekretnina za 2017. godinu za
područje Grada Vukovara

Predstavljanje Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranim sredstvima EU