Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu

OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara

Izvješće o tržištu nekretnina za 2017. godinu za
područje Grada Vukovara

Predstavljanje Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranim sredstvima EU

pic 01Grad Vukovar kupio je nekretninu u vlasništvu tvrtke Borovo d.d. te time postao vlasnik atraktivnog zemljišta koje je namijenjeno proširenju gospodarskih zona na području Grada Vukovara.

pic 05Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava održao je konferenciju za medije na kojoj je sa zadovoljstvom obavijestio javnost i građane Vukovara kako je 23. siječnja 2018. godine Grad Vukovar s tvrtkom EURCO d.d. sklopio Ugovor o kupoprodaji Hotela Dunav i to u vrijednosti od 10.360.000,00 kn.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "VUČEDOL"

pic 01Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička" doc. dr. sc. Mirko Smoljić potpisali su Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta Rekonstrukcija zgrade „Radnički dom" i prenamjene u prostor Veleučilišta „Lavoslav Ružička". Projekt se provodi u okviru Intervencijskog plana Grada Vukovara, a svrha rekonstrukcije je proširenje prostornih kapaciteta Veleučilišta Vukovar.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju spojne ceste od Ulice Gospodarska zona do Ulice Priljevo u Vukovaru

pic 01Ovom prilikom ministar je s gradonačelnikom i ravnateljem obišao sportsko igralište, Sportsku dvoranu i Plivalište Vukovar. Nakon obilaska ministar je gradonačelniku uručio Ugovor o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Vukovaru.