Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu

pic 04Ministar državne imovine Goran Marić i gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava, potpisali su Ugovor kojim je Ministarstvo državne imovine Gradu Vukovaru u vlasništvo prenijelo nekretnine u vrijednosti 2,8 milijuna kuna, a u svrhu izgradnje Poljoprivredno-prehrambenog centar „Agro Vukovar" površine 52.196 m2.

pic 01Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i izvršni direktor tvrtke Immo Invest Partner Vukovar d.d. Džek Đordić svečano su potpisali Ugovor o kupoprodaji nekretnina od posebne važnosti u vlasništvu Grada Vukovara. Riječ je o zgradi koja već 9 godina nije u funkciji, u derutnom je stanju, a u samom je centru grada te time narušava izgled središta Vukovara.

Izvješće o tržištu nekretnina za 2018. godinu za područje Grada Vukovara

III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara-Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vukovara - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Proširenje Novog groblja" (DPU-1)

Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Šire središte grada" (UPU-1)

OBAVIJEST o održavanju ponovne javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara

OBAVIJEST o održavanju ponovne javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vukovara

pic 4Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i ministar državne imovine Goran Marić potpisali su ugovor kojim je Republika Hrvatska Gradu Vukovaru darovala zgradu Radničkoga doma u Borovu naselju.