Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

pic 01Vukovar je dobio još jednu suvremenu prometnicu

pic 07Održana javna tribina tvrtke Komunalac d.o.o. na Sajmištu

pic 01Sanirano parkiralište nasuprot Domu zdravlja Borovo naselje

pic 01Što smo obećali, to i činimo. Radimo na stvaranju novog i boljeg Vukovara," rekao je gradonačelnik Penava.

pic 07Glavni razlog obnove ove i svih drugih ulica podizanje kvalitete života svih građana Vukovara te usklađivanje životnih uvjeta u svim dijelovima grada.

pic 02"Važnost je ovoga parkirališta u tome što se nalazi na atraktivnoj lokaciji - uz državnu cestu i Dom zdravlja, a uvelike pridonosi i samoj vizuri središta grada, što svakako nije manje važno," istaknuo je gradonačelnik Penava.

Uskoro kreće obnova krovišta zgrada 9, 10, 11 i 12 na Olajnici

pic 02Završeni su radovi na adaptaciji i modernizaciji javne rasvjete u dijelu Čakovečke ulice i na dječjem igralištu uz osnovnu školu u Sotinu.

Autobusna linija za gradsku četvrt Lužac počela je s redovitim vožnjama.

Grad Vukovar je izradio svu potrebnu dokumentaciju i ishodio sve potrebne dozvole u svrhu sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru