Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

Projektnom dokumentacijom obuhvaćena je modernizacija javne rasvjete šetnice pokraj Dunava, od hotela Dunav do Luke Vukovar, te modernizacija javne rasvjete prigradskog naselja Sotin.

pic 01Na području Grada Vukovara u tijeku je nastavak radova na sanaciji nogostupa u šest ulica i na Trgu žrtava Ovčare.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je donio Odluku kojom se Gradu Vukovaru odobravaju sredstva pomoći Fonda za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme-kanti za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Vukovara

pic 01Postavljanje svjetlosne prometne signalizacije na pješačkim prijelazima na području grada Vukovara

Trajekt „Golubica", dar Kraljevine Nizozemske, 30. lipnja 2013. godine prestao je s plovidbom Dunavom kojom je povezivao Grad Vukovar i Općinu Bač. Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju značio je i prestanak primjene Sporazuma o pograničnom prometu iz 1997. godine s obzirom da nije bio u skladu sa zakonodavstvom EU.

pic 01U subotu 28. ožujka 2015. godine od 20:30h do 21.30h Grad Vukovar ugasio rasvjetu vukovarskoga vodotornja i šetnice uz rijeku Vuku u sklopu akcije Sat za planet Zemlju.

Temeljem točke 6. javnog natječaja za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Vukovara u sufinanciranju programa „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u Gradu Vukovaru", a na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, Gradonačelnik Grada Vukovara donosi:
ODLUKU O DODATKU I. ODLUKE O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA ZA POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Obavijest o Odluci da se Studija o utjecaju na okoliš nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci-Vukovar (1. faza) upućuje na ponovnu javnu raspravu

Grad Vukovar podržao inicijativu Sat za planet Zemlju na način da će u subotu 28. ožujka od 20:30h do 21:30h ugasiti javnu rasvjetu šetnice uz rijeku Vuku i rasvjetu vodotornja.