Natječaji

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda temeljem odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i Odluke o prodaji nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/20-01/31, URBROJ: 2196/01-02-20-10 od 16. srpnja 2020. godine koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se kandidati prijavljeni na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto savjetnik za graditeljstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar) na adresi Vukovar, Gospodarska zona 15, sljedećih oznaka, površine i namjene

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16)

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 3/16)

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša donosi Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto savjetnik za graditeljstvo

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u na radno mjesto - savjetnik za graditeljstvo

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša donosi Odluku o djelomičnom poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto savjetnik za graditeljstvo

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara u Vukovaru, na adresi Olajnica 9, u zgradi izgrađenoj na k.č. 1693/1, upisanoj u zk. ulošku 11503 k.o. Vukovar. Predmet davanja u zakup je poslovni prostor br. 3 u prizemlju zgrade, suvlasnički dio: 504/10000 etažno vlasništvo (E-3), koji se u naravi sastoji od tri prostorije i sanitarnog čvora ukupne površine 57,09 m2.

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Vukovar Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar) na adresi Vukovar, Gospodarska zona 15, sljedećih oznaka, površine i namjene