Natječaji

Ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Vukovar, Lidija Miletić prof., dana 28. veljače 2024. objavljuje Natječaj za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KLAVIRA - 1 izvršitelj na puno (40 sati tjedno) - određeno radno vrijeme

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – RADNIK NA ODRŽAVANJU KATEGORIJE II (m/ž)

Nakon testiranja koje je održano dana 20. veljače 2024. godine, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto Viši referent za graditeljstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo...

Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova - Voditelj odsjeka za provedbu ITU mehanizma

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Voditelja odsjeka za provedbu ITU mehanizma (1 izvršitelj/ica) u Upravnom odjelu za gospodarstvo, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“  broj: 10/2024 dana 26. siječnja 2024. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr), objavljuje Obavijest o rezultatima pisanog testiranja

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) - Voditelja odsjeka za provedbu ITU mehanizma

OŠ NIKOLE ANDRIĆA: Natječaj za radno mjesto psiholog/inja

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara upisana u zemljišne knjige nadležnog suda na k.č. br. 1962 upisana u zk. ul. br. 9244 k.o. Vukovar, površine 498 m² u vlasništvu Grada Vukovara, a koja u naravi predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište u ulici Ljudevita Gaja, Vukovar.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto - Viši referent za graditeljstvo