Natječaji

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje  N A T J E Č A J  za prodaju motornog vozila u vlasništvu Grada Vukovara

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Viši stručni suradnik za sport i branitelje

OŠ Nikole Andrića - Natječaj za pomoćnika/pomoćnice u nastavi

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu, na određeno vrijeme (8 mjeseci), uz probni rad od dva (2) mjeseca, na radno mjesto - Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, za obavljanje poslova koordinatora projekta „Pokloni mi osmijeh III“, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, objavljenog putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i službenoj web stranci Grada Vukovara, objavljuje OBAVIJEST
o rezultatima pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu, na određeno vrijeme (8 mjeseci), uz probni rad od dva (2) mjeseca, na radno mjesto - Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja projekta „Pokloni mi osmijeh III“, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, objavljenog putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i službenoj web stranci Grada Vukovara, objavljuje OBAVIJEST o rezultatima pisanog testiranja