Upravni odjel za društvene djelatnosti

pic 01U gradu Vukovaru vršit će se studije i analize sezonske dinamike alergogene peludi i spora!

Grad Vukovar će povodom nadolazećeg blagdana Uskrsa isplatiti jednokratnu novčanu naknadu korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja Grada Vukovara.

pic 01Osnovna škola Dragutina Tadijanovića u Vukovaru obilježila je 26. veljače 2015. godine Dan engleskog jezika posvećen Kanadi, a događaj je uveličala kanadska veleposlanica u Republici Hrvatskoj Louise LaRocque.

pic 01Grad Vukovar u suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je predstavljanje novih zakonskih regulativa vezanih za neprofitne organizacije.

pic 1Društvo osoba s invaliditetom Podunavlje organizator je manifestacije Miss žene s invaliditetom Moje drugo ja! - Vukovar 2015.

pic 01U sklopu projekta Mreža mladih u zajednici Europski dom Vukovar je u suradnji s Klubom mladih Općine Tompojevci i Projekt centrom Borovo organizirao konferenciju za mlade s ciljem poticanja umrežavanja mladih u lokalnim zajednicama te jačanja kompetencija i djelovanja mladih.

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti analitički su obrađena pristigla izvješća udruga za financijska sredstva dodijeljena iz Proračuna Grada Vukovara tijekom 2014. godine.

pic 01Lions Club Vukovar je organizirao znanstveno – stručnu tribinu, a svrha obilježavanja je podizanje svijesti šire javnosti o potrebama bolesnika te težnja za stvaranjem bolje zdravstvene i društvene zaštite, koja će svakom oboljelom omogućiti dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb.

Etički kodeks Gradske uprave Grada Vukovara