Natječaji

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu, na određeno vrijeme (8 mjeseci), uz probni rad od dva (2) mjeseca, na radno mjesto - Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja projekta „Pokloni mi osmijeh III“, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, objavljenog putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i službenoj web stranci Grada Vukovara, objavljuje OBAVIJEST o rezultatima pisanog testiranja

Radno mjesto- Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti,za obavljanje poslova asistenta na projektu „Pokloni mi osmjeh III“, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti...

Radno mjesto - Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja projekta „Pokloni mi osmjeh III“, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti...

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, raspisuje sljedeći  Oglas

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon) , pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, raspisuje sljedeći Oglas

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II- Natječaj za odgojitelja (m/ž)

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16 i 5/20) i Odluke KLASA: 372-02/22-01/2, URBROJ: 2196-1-02-22-3 od 30. lipnja 2022., gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje  Natječaj  za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I- NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II- NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA (m/ž)

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU